Contact / sponsoren

Voorzitter:                Titia di Tolve, tel. nr. 06-43707471
Secretaris:                Berry Reijnen, tel. nr. 06-23160234
Penningmeester:   Berry Reijnen
KvK: 50368990

ING Bank: IBAN nummer NL95 RABO 0318 3628 21, t.n.v. Stichting Operette Nederland

Email adres SON:               stichtingoperettenederland@gmail.com

Email adres Berry Reijnen: breijnen@publicity-oss.nl

 

Voor onze Operette Gala en toekomstige projecten zoeken wij nog sponsoren/gulle gevers.

U kunt zich melden bij onze secretaris/penningmeester dhr. Berry Reijnen: zie email adres hierboven.