Over SON

WE ZIJN NOG NIET VAN CORONA AF MAAR WE MOGEN WEER ZINGEN!

U KUNT SON WEER BOEKEN! LATEN WIJ U BLIJ MAKEN MET PRACHTIGE OPERETTE MELODIEËN MET PROFESSIONELE ZANGERS EN ZANGERESSEN IN PRACHTIGE GALA KOSTUUMS (ZIE FOTO’S)

Voor onze Operette Gala en e/a toekomstige projecten zoeken wij nog sponsoren/gulle gevers. Met uw hulp kan de Operette blijven bestaan! (zie contacten)

Facebook

Stichting Operette Nederland (SON) is op 8 juli 2010 opgericht door twee enthousiaste operette zangeressen en een zanger. In de eerste instantie met het gevoel “operette moet blijven”. Daarom is het de bedoeling om jaarlijks enkele operette concerten voor het voetlicht te brengen.  De bezetting zal geheel bestaan uit semiprofessionele zangers en zangeressen die belangeloos meewerken. De concerten zullen plaatsvinden in diverse theaters door het gehele land alsmede in geschikte locaties. SON brengt kwaliteit!

Stichting Operette Nederland (SON) wil graag deze semiprofessionele Operette zangers een podium bieden om reden dat in de afgelopen jaren veel amateur operetteverenigingen opgeheven of overgegaan zijn op musicals. Met dat laatste is zeker niets mis, echter daarmee vervalt voor een heleboel klassiek geschoolde solisten de mogelijkheid om het operette genre ten gehore te kunnen brengen. Daarin wil deze stichting voorzien. Het is zeker niet de bedoeling om daarmee solisten bij verenigingen weg te halen.

Verder is het de bedoeling om master-classes en kleine concerten te organiseren met name om jonge zangers en zangeressen enthousiast te maken voor de operette. Het zou alleen maar geweldig zijn als de bestaande operetteverenigingen in Nederland hier baat bij hebben.

De oprichters zien het slechts als een welkome aanvulling op uitvoerend gebied, naast de reeds bestaande operetteverenigingen.

“We have a dream”!

Hulp, suggesties en giften zijn van harte welkom.