Home

PER 8 JULI 2010 MERKT DE BELASTINGDIENST ONZE INSTELLING AAN ALS ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI).

Stichting Operette Nederland (SON) is op 8 juli 2010 opgericht door twee enthousiaste operette zangeressen en een zanger. In de eerste instantie met het gevoel “operette moet blijven”. Daarom is het de bedoeling om in 2012/13 een serie van tenminste zes “Gala” operetteconcerten voor het voetlicht te brengen. De bezetting zal geheel bestaan uit semi-professionele zangers en zangeressen die belangeloos meewerken. De begeleiding zal worden verzorgd door een professioneel orkest en de concerten zullen plaatsvinden in diverse theaters door het gehele land. De audities zijn geweest en wij waren blij verrast met zoveel talent. SON brengt kwaliteit!

Stichting Operette Nederland SON) wil graag deze semi-professionele Operette zangers een podium bieden om reden dat in de afgelopen jaren veel amateur operetteverenigingen opgeheven of overgegaan zijn op musicals. Met dat laatste is zeker niets mis, echter daarmee vervalt voor een heleboel klassiek geschoolde solisten de mogelijkheid om het operette genre ten gehore te kunnen brengen. Daarin wil deze stichting voorzien. Het is zeker niet de bedoeling om daarmee solisten bij verenigingen weg te halen.

Verder is het de bedoeling om master-classes en kleine concerten te organiseren om met name ook de jonge zangers en zangeressen enthousiast te maken voor de operette. Het zou alleen maar geweldig zijn als de bestaande operetteverenigingen in Nederland hier baat bij hebben.

De oprichters zien het slechts als een welkome aanvulling op uitvoerend gebied, naast de reeds bestaande operette-/operaverenigingen. Er zal bij het vaststellen van de data van de concerten zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de verenigingen die, rond die tijd, in de betreffende regio een uitvoering hebben.

“We have a dream”!

Hulp en suggesties zijn van harte welkom.

Titia, Sandra, Marjolein en Henk