Bankgegevens

Voor ons Operette Gala project zoeken wij nog sponsoren/gulle gevers.

U kunt zich melden bij onze penningmeester dhr. Ton Goossens (zie bij contactgegevens)

KvK: 5036.8990

ING Iban: NL40 INGB 0004 3096 89 te Schijndel, t.n.v. Stichting Operette Nederland

Ter info:

PER 8 JULI 2010 MERKTE DE BELASTINGDIENST ONZE INSTELLING AAN ALS ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)